Olocau .EU
asociacionvecinos_olocau@yahoo.es Inici Notícies Resum de
Premsa
Documents
oficials
Documents
associació
Legislació Enllaços Castellano
Valencià

Documents oficials sobre els PAI's d'Olocau

Dia : 02-01-2007 Font : DOCV
Titular Informació pública de l'acord relatiu al concurs per al desenvolupamenti execució del PAI, mitjançant gestió indirecta,sobre sòl no urbanitzable, que incorpora el sector de sòlurbanitzable número 9 Catxirulo, del Turó. [2006/A13941] (pdf 50Kb).

Dia : 05-12-2006 Font : BOP València Nº 289
Titular Maexpa Grupo Inmobiliario, Sociedad limitada. Anuncio de la mercatin Maexpa Grupo Inmobiliario, S.L. sobre notificación de titulares catastrales desconocidos del inicio del procedimiento de concurso programa de actuación integrada, por medio de gestion indirecta, sobre suelo no urbanizable, que incopora el sector del suelo urbanizable número 9 Cachirulo del Turó ubicado al oeste del término municipal, al sur de la CV-25, en el municipio de OLOCAU.

Dia : 19-10-2006 Font : DOGV Nº 5370
Titular Informació pública del concurs per al desplegament i execució del programa d'actuació integrada, per mitjà de gestió indirecta, sobre l'àmbit del sòl no urbanitzable, que incorpora el sector de sòl urbanitzable número 9 Catxirulo del Turó.

Dia : 19-10-2006 Font : DOGV Nº 5370
Titular Informació pública del concurs per al desplegament i execució del programa d'actuació integrada, per mitjà de gestió indirecta, sobre l'àmbit del sòl no urbanitzable, que incorpora el sector de sòl urbanitzable número 9 Catxirulo del Turó.

Dia : 12-10-2006 Font : BOP València Nº 243
Titular Edicto del Ayuntamiento de Olocau sobre iniciación del procedimiento de concurso para el desarrollo y ejecución de un programa de actuación integrada, por medio de gestión indirecta, sobre suelo no urbanizable ubicado al oeste del término municipal, al norte de la CV-25, y aprobación bases particulares.

Dia : 27-09-2006 Font : BOP València Nº 230
Titular Edicto del Ayuntamiento de Olocau sobre iniciación del procedimiento de concurso para el desarrollo y ejecución de un programa de actuación integrada, por medio de gestión indirecta, sobre suelo no urbanizable, y en parte urbanizable, ubicados al oeste del término municipal, al sur de la CV-25, y aprobación bases particulares.

Dia : 21-09-2006 Font : BOP València Nº 225
Titular Edicto del Ayuntamiento de Olocau sobre aprobación definitiva Ordenanza Municipal Reguladora de las Bases Generales para la Adjudicación de Programas de Actuación Integrada.

Olocau.EU © 2006 - 2024
Pàgina valida HTML 4.01 Contacta amb el webmaster: webmaster@olocau.eu